Gemeenten innoveren slim met inzet van procesbegeleiderspool

Gemeenten en andere partijen slaan de handen ineen om samen te innoveren en maken daarbij gebruik van één procesbegeleiderspool om bijeenkomsten te begeleiden. Steeds meer organisaties richten een gemeenschappelijke pool van procesbegeleiders op. Wij zien dat dit een nieuwe tendens is in Nederland.

 De leergang “Faciliteren kun je leren” voor de Logo WesterkwariterGebiedscoöperatie Westerkwartier is een bijzondere leergang omdat hieraan deelnemers van diverse organisaties mee doen om tezamen een pool van procesbegeleiders te gaan vormen in de regio. Elf deelnemers uit diverse organisatie deden mee. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, een opleidingsinstituut, een woningcoöperatie en Landschapsbeheer Groningen. Deze mensen kunnen vervolgens worden ingezet de vraagstukken waarbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken in goede banen te leiden.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een uniek Gebied op de kaart van NL (Medium)samenwerkingsverband van partners die zich richten op de ‘groene’ leefomgeving in de regio Westerkwartier in de provincie Groningen. De partijen verenigd in het Westerkwartier zoeken de verbinding met andere maatschappelijke organisaties, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden om met en van elkaar te leren en te innoveren in lerende netwerken. Deze netwerken leveren voor de inwoners verbeteringen op in groene leefomgeving en een gezondere regio. Tevens streeft men naar meerwaarde op het gebied van voedsel en water, bio-based economy, recreatie en toerisme. Faciliteren vormt een belangrijke motor binnen deze netwerkorganisatie. Er vinden nu eenmaal regelmatig bijeenkomsten plaats, waarbij verschillende partijen met uiteenlopende belangen moeten komen tot gezamenlijke idee- of besluitvorming. Men vindt het daarom belangrijk dat er een groep mensen is die deze bijeenkomsten kan voorbereiden en begeleiden.

De leergang ‘Faciliteren kun je leren’

Na het volgen van de vierdaagse leergang ‘Faciliteren kun je leren’ zijn de deelnemers in staat in staat om interactieve bijeenkomsten te ontwerpen en te begeleiden over zeer uiteenlopende vraagstukken. Deze leergang verzorgen wij in samenwerking met Lemmens Faciliteert.

Programma-Leergang

Participatieve benadering

Uitgangspunt van de bijeenkomsten die men begeleidt is de participatieve benadering: alle betrokkenen hebben een actieve inbreng en dragen verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Deze vorm van procesbegeleiding past binnen de tendens van aanbodgericht naar vraaggericht werken van de overheid en het leren en innoveren in netwerken.

Pool van facilitators

De deelnemers aan de leergang gaan uiteindelijk een pool van facilitators binnen de coöperatie vormen. De ontwikkeling van de pool vormt een belangrijk onderdeel van de leergang. Tijdens de leergang staat men stil bij hoe men samen verder gaat ná de leergang.

De deelnemers Westerkwartier

De deelnemers aan de leergang

Samen leren faciliteren verbindt! Ook iets voor uw organisatie?

De leergang ‘Faciliteren kun je leren’ is praktisch en bied hands-on handvatten voor het ontwerpen en begeleiden van interactieve bijeenkomsten. Wij geven regelmatig in-companytrainingen en dragen daarmee bij aan de vorming of verdere professionalisering van procesbegeleiderspool van organisaties. Soms zijn deze procesbegeleiderspool gebieds- of organiatie-onderdeeloverstijgend. Wij hebben hiervoor een speciaal product ontwikkeld: de open-inschrijving in-company. Mensen van diverse organisatie-onderdelen of organisaties schrijven zich bij ons voor een leergang in en wij handelen alles administratief af. Dit ontzorgt u van administratieve rompslomp en ingewikkelde budgetkwesties: iedere deelnemer ontvangt separaat en factuur.

Hartelijk Gefaciliteerd heeft 15 jaar ervaring in het trainen van mensen die interactieve meetings begeleiden. Open inschrijving en in-company. Vanaf een groep van vijf kunnen we al een in-company geven. Mensen van allerlei pluimage nemen deel aan onze trainingen: projectleiders, beleidsmedewerkers, adviseurs, hr- en communicatie-adviseurs, auditors, teamleiders en al die anderen die slimmer willen leren werken met groepen. Mensen die met energie resultaten willen halen met groepen mensen. De onderwerpen het ontwerpen van interactieve meetings, interactieve werkvormen en groepsdynamica vormen daarbij een logisch samenhangend geheel, gebaseerd op ons boek Hartelijk Gefaciliteerd – interactief veranderen in de praktijk. (Kluwer, 2008)

Wij sturen u graag vrijblijvend onze brochure over het in-company opleidingsaanbod op. Bent u daarin geïnteresseerd laat ons dit weten door dit in te vullen op ons contact-formulier.

Maak je eerst liever vrijblijvend kennis met ons? Kom dan naar één van onze gratis inspiratiesessies.

Of bekijk ons trainingenaanbod.

Je kunt hier meer informatie vinden over het Westerkwartier. Deze factsheet vat alles nog eens compact samen.

 

 

 

Speak Your Mind

*