Ideeën en inzichten carrousel – Werkvorm voor presentatie resultaten uit subgroepen

Geen zin in eindeloze plenaire presentaties van subgroepen in een grote sessie? Maar wel ideeën en inzichten willen delen? Doe dan een ideeën en inzichten carrousel. Dat is veel interactiever en levert daardoor veel meer op.

 • Doel: delen van ideeën en inzichten na een brainstorm in subgroepen.
 • Tijd nodig:
  • Ronde 1: brainstorm 20 – 30, minuten
  • Ronde 2: ideeën en inzichten delen, 10 – 20 minuten
  • Ronde 3: inzichten verwerken, 10 – 20 minuten
 • Minimum aantal deelnemers: 9
 • Maximaal aantal deelnemers: 36
 • Geschikt voor: op locatie, online en hybride

Voorbereiding

 • Een cabaretopstelling met alle groepen in een ruimte werkt het prettigst.
 • Zorg dat de subgroepen genummerd zijn. Plaats bijvoorbeeld een nummer op de tafel van iedere subgroep.
 • Brainstormvraag.
 • Flipovervellen (minimaal 1 per subgroep)
 • Post-its
 • Stiften

Uitvoering

 • Vorm subgroepen van 4 – 6 deelnemers.
 • Introduceer de brainstormvraag. Check of de vraag helder is.
 • Ronde 1 Brainstorm. Introduceer de aanpak van de brainstorm in subgroepen:
  • Spreek af wie binnen de groep de rol van procesbegeleider op zich neemt.
  • Stap 1: Bedenk individueel ideeën voor op de brainstormvraag (in stilte). Noteer de ideeën op post-its. Eén idee per post-it.
  • Stap 2: Inventariseer de antwoorden binnen de groep. Geef iedere deelnemer de gelegenheid om één idee te delen, ga dan door naar de volgende deelnemer etc.
  • Stap 3: Bespreek de geïnventariseerde ideeën. (Geef hiervoor een richtinggevende vraag mee die past binnen de sessie.)
 • Ronde 2 Ideeën en inzichten delen. Introduceer de aanpak van ronde 2: Nu start de carrousel waarbij we de ideeën en inzichten van de subgroepen gaan delen. Dus geen plenaire presentaties.
  • We vormen nieuwe subgroepen met van iedere subgroep van ronde 1 minimaal 1 deelnemer. Spreek dus per subgroep af wie naar welke tafel gaat voor ronde 2. De procesbegeleider blijft bij de eigen tafel.
  • Stap 1: Presenteer de resultaten van ronde 1 aan de nieuwe subgroep. Dit doet de procesbegeleider per subgroep.
  • Stap 2: Bespreek samen de resultaten en noteer de inzichten. Voorbeelden van richtinggevende vragen voor de bespreking: Zijn er overeenkomsten en verschillen met de resultaten van ronde 1? Wat roept vragen op? Wat valt op? Wat betekent dit voor …?
 • Ronde 3. Inzichten verwerken. Introduceer de aanpak van ronde 3: Iedere deelnemer gaat weer terug naar de tafel van de groep van ronde 1.
  • Stap 1: Deel de inzichten die tijdens ronde 2 gedeeld zijn deze tafel (procesbegeleider)
  • Stap 2: Bespreek de inzichten die de deelnemers opgedaan hebben in ronde 2 bij de andere tafel.
  • Stap 3: Bedenk samen een mogelijke samenvatting van de belangrijkste inzichten en noteer deze.
 • Alle deelnemers hebben nu een goed beeld van de opbrengst van de brainstorm.

Tip

Zorg dat de opdracht (brainstormvraag, opdracht stap voor stap, resultaat) voor de groep altijd zichtbaar is. Bijvoorbeeld op het presentatiescherm.

Online sessie

Plaats de subgroepen per ronde in breakoutrooms.
Leg de resultaten vast op een online whiteboard. Geef iedere subgroep een eigen online whiteboard.

Hybride sessie

Leg de resultaten vast op een online whiteboard. Geef iedere subgroep een eigen online whiteboard. Bijvoorbeeld met MIRO of Padlet.
Afhankelijk van de verdeling van de deelnemers op locatie(s) en online maak je een praktische indeling van de subgroepen in ronde 1 en 2. Je laat de deelnemers niet zelf bepalen naar welke subgroep ze gaan in ronde 2. Dat kan organisatorisch te complex worden. Regel een laptop of tablet en eventueel een microfoon (Jabraspeaker) per subgroep op locatie zodat de online deelnemers ook per tafel kunnen deelnemen.

Achtergrond

Het grote voordeel van deze werkvorm is dat er veel meer interactie is dan bij een plenaire presentatie, waarbij subroepen één voor één hun resultaten terug koppelen. Stel dat je een groep van 36 deelnemers hebt, verdeeld over 6 subgroepen. Dan is bij een plenaire presentatie de verhouding spreker en luisteraar 1 op 36. Bij de ideeën en inzichten carrousel is de verhouding 1 op 6. Deelnemers kunnen daardoor makkelijker bijdragen. En deelnemers worden minder overspoeld met informatie en waardoor zij betrokken blijven.

Training

Interactieve werkvormen maken dat groepen sneller tot besluiten komen. Werkvormen dragen bij aan draagvlak en betrokkenheid. En voorkomen praten zonder resultaat. Voor iedereen die met groepen werkt is het handig enkele interactieve werkvormen paraat te hebben. In de training Werkvormen voor Interactie leer je diverse werkvormen voor het opstarten, verdiepen en afronden van interactieve bijeenkomsten.

Contact

Heb je vragen over onze trainingen, belangstelling voor een incompany programma of zoek je een ervaren facilitator die met je mee denkt bij het ontwerpen van jouw bijeenkomst of deze kan begeleiden? Neem dan gerust contact met ons op.

Speak Your Mind

*