Het boek Hartelijk Gefaciliteerd

Bestel het boek op managementboek.nl

OMSLAG_HG_VoorzijdeHartelijk gefaciliteerd! Interactief veranderen in de praktijk is een praktijkboek over de rol van procesbegeleider of facilitator van interactieve bijeenkomsten. Hoe ontwerp en begeleid je interactieve sessies met gedeeld eigenaarschap? Met oog voor het ontwerp, de werkvormen en groepsdynamica. Léon de Caluwé over het boek: “de auteurs vatten hun kennis en uitgebreide ervaring samen in een gedegen handleiding voor adviseurs, managers en projectleiders die zich willen bekwamen en verbeteren in het ontwerpen en faciliteren van interactieve meetings. Van harte aanbevolen.”

Recensies van ons boek zijn hier te lezen

De interactieve aanpak heeft zich in de praktijk bewezen om succesvol te veranderen. Want interactieve meetings helpen in het realiseren van een gedragen resultaat, besluit of plan. Het faciliteert kruisbestuiving van kennis en creativiteit, van medewerkers of klanten. Complexe, multidisciplinaire vraagstukken worden behapbaar en de samenwerking wordt er door verbeterd. Workshops kunnen bijdragen aan een groter draagvlak of een toename in betrokkenheid, mits adequaat ontworpen, gefaciliteerd en opgevolgd.

Een essentieel onderdeel van interactief veranderen zijn interactieve meetings, ook wel workshops genoemd. We hebben het organiseren en faciliteren van interactieve meetings toegankelijk en werkbaar gemaakt. Wij gaan in de zes hoofdstukken in op de kracht van de workshop, de werkvormen, de competenties van de facilitator, groepsdynamica en beschrijven praktijkvoorbeelden. In onze workshopaanpak onderscheiden wij vijf stappen: Verkennen, Voorbereiden, Faciliteren, Vastleggen van de resultaten en Vervolg organiseren (VVFVV). Voor iedere stap beschrijven we de essentie, geven tips en benoemen de valkuilen. De bijgesloten uitneembare checklist, die te downloaden is via deze pagina, vat deze vijf stappen compact samen.

Over de titel Hartelijk Gefaciliteerd

Wij hebben veel plezier in het faciliteren van workshops en werkconferenties. Een goede, vruchtbare dialoog doet iets op hoofd-, hart- en buikniveau. De ontboezemingen, besproken angsten, verlangens, belangen en de kwaliteit van een gezamenlijk tot stand gebracht resultaat doen iets met de deelnemers, de opdrachtgever en met ons. Het is zoiets als het gevoel dat je hebt na een goed, open gesprek met iemand. Zoals een directeur zei: “Ik heb de afgelopen drie maanden dankzij het bijwonen van de workshops meer geleerd dan de afgelopen drie jaar”, geeft een gevoel van: Ja! Het klopt, het werkt, het is alle energie en moeite, tijd en geld waard. Vandaar de titel van dit boek: Hartelijk gefaciliteerd!. Wij faciliteren met overgave, vanuit ons hart. We raken het hart van een organisatie met de dialoog: de mensen om wie het gaat. En het raakt ons wat dit teweeg kan brengen.

De dvd biedt 100 minuten inspirerende gesprekken met de auteurs en opdrachtgevers, demonstraties van werkvormen en wetenswaardigheden.

De hoofdstukken

Hoofdstuk 1: De kracht van de workshop

Dit inleidende hoofdstuk bevat de volgende elementen: Definitie van het begrip workshop, de essentie van de kracht van de workshop als veranderinstrument, de voorwaarden voor succesvolle workshops en wanneer de workshop een gepaste interventie is en wanneer niet. Tevens de belangrijkste ontwerpprincipes van workshops.

Hoofdstuk 2: De workshopaanpak in vijf stappen

Bij iedere workshop kun je vijf stappen onderscheiden: Verkennen, Voorbereiden, Faciliteren, Vastleggen van de resultaten en Vervolg organiseren (VVFVV). Dit hoofdstuk behandelt voor iedere stap aandachtspunten en concrete tips. Want vergeet niet, een interactieve meeting is een complexe, veranderkundige interventie.

Hoofdstuk 3: De werkvormen, toolkit van de facilitator

De werkvormen zijn het basisgereedschap van iedere facilitator. De auteurs beschrijven in dit hoofdstuk de principes, materialen en basiswerkvormen van Metaplan¨ evenals een aantal nuttige varianten op deze werkvormen. Daarnaast gaan zij in op het belang van het formuleren van krachtige vragen waarmee je de groep activeert en aan het resultaat laat werken. Het hoofdstuk eindigt met een toelichting op het elektronisch faciliteren van workshops.

Hoofdstuk 4: De facilitator, regisseur van de dialoog

Dit hoofdstuk begint met de definitie van de rol van facilitator. Het behandelt vervolgens de competenties van de facilitator (op basis de competenties gesteld door de International Association of Facilitators). Tevens gaat dit hoofdstuk in op de rol van de co-facilitator en de vraag wanneer je het beste zelf kunt faciliteren wanneer je het beter aan een buitenstaander kunt overlaten. Tenslotte een aantal tips voor als je zelf facilitator wilt worden of je in het faciliteren verder wilt ontwikkelen.

Hoofdstuk 5: Omgaan met dwarsliggers en andere stoorzenders

Dit hoofdstuk gaat over groepsdynamica in workshops. Met herkenbare voorbeelden laat het zien wat de verschillende stoorzenders en dwarsliggers eigenlijk doen. Je vindt handvatten voor lastige situaties in groepen en welke interventies en sturingsmogelijkheden effectief zijn.

Hoofdstuk 6: Praktijkvoorbeelden

In dit afsluitende hoofdstuk worden de ingredië‘nten uit de voorgaande hoofdstukken gecombineerd in een drietal praktijkcases. Per case wordt beschreven wat er aan de workshop of werkconferentie aan voorbereidingen vooraf ging, hoe het detaildraaiboek eruit zag van inclusief de gebruikte werkvormen en materiaalgebruik. Tevens over de fase na de workshop. In dit hoofdstuk bieden Noordik en Blijsie eveneens een handvat voor het vergroten van de effectiviteit van vergaderingen en presentaties in de praktijk van alledag door interactieve werkvormen toe te passen.