Hoe we werken

In dialoog met de betrokkenen kom je het verst

Wie iets met zijn organisatie wil bereiken, maakt gebruik van de kennis en kracht de mensen die er werken. In de vorm van interactieve bijeenkomsten: eenmalig of in een serie van meerdere sessies. Dát is onze specialiteit.

De dialoog met de betrokkenen staat centraal. Met de mensen die de juiste kennis hebben en diegenen die de verandering raakt. Sommigen zullen positief tegenover het initiatief of de visie staan, andere meer kritisch. Soms nodigen we een friskijker uit, die vanuit een onbevangen of totaal ander perspectief naar het vraagstuk kijkt. Wij nemen wij altijd de onafhankelijke positie in. Daarmee hebben we oog voor de dynamiek in de groep en maken zo de weg vrij voor een open dialoog.

Breed palet aan vormen van dialoog Wij beschikken over een ‘gereedschapskist’ met een grote variëteit aan werkvormen en hulpmiddelen. Variërend van de Moderatiemethode, Open Space Technology, Live Mindmapping, World Café, coaching, Process Mapping tot gewoon een goed gesprek. Waar een standaard werkvorm niet past, passen we hem aan of bedenken we een nieuwe. We bepalen in samenspraak met u de fasering en maken het ontwerp van de bijeenkomsten. Zo weet u waar wat betreft de aanpak aan toe bent. Bijeenkomsten kunnen variëren van drie tot driehonderd mensen en van drie uur tot drie dagen.

Heldere visie voorwaarde voor heldere oplossingen Het vinden van de juiste oplossing werkt het beste als de visie van het management helder is. Veel problemen bij implementatie vinden hun oorsprong in de uiteenlopende interpretaties van de dat ‘punt op de horizon’. Daarom is onze eerste stap vaak het verhelderen en gedragen krijgen van de visie de eerste stap. Wij werken met de principes van de managementfuik van Filip Vanderdriessche, een bewezen en toegankelijk managementmodel.

Managementfuik

90 tot 100 procent van de benodigde kennis heeft u al in huis U en uw collega’s kennen de organisatie als geen ander. Het mobiliseren en verbinden van de aanwezige kennis en ervaring is de kracht van Hartelijk Gefaciliteerd. En soms is het nodig om, naast de begeleiding, een inhoudelijk expert erbij te betrekken.

People don’t argue their own solutions Als je het zelf bedacht hebt, hoe kun je er dan tegen zijn? Door de dialoog met de juiste betrokkenen legt u een belangrijke basis voor de oplossingen en een stevig draagvlak.

Team Wij werken samen met topprofessionals en -instituten voor het leveren van degelijke resultaten.

Sensitief voor wat er speelt Wij vinden het van essentieel belang te weten en te voelen wat er speelt rondom het vraagstuk. Want als je oog hebt voor hoe de betrokkenen ‘erin zitten’ en elkaar daarover durft te spreken, open je de deuren voor een goede uitkomst.

Vast en flexibel Elke bijeenkomst wordt degelijk voorbereid en vooraf gestructureerd vastgelegd in een draaiboek. Door deze voorbereiding en onze ervaring kunnen wij inspelen op de (onverwachte) gebeurtenissen in de bijeenkomst. Zo wordt de bijeenkomst geleid naar het gewenste resultaat.