Facilitator voor jouw bijeenkomst

Organiseer jij een workshop, een werkconferentie of een brainstorm? Een stakeholdersbijeenkomst, een teamdag of een jaarplansessie? Een project kick-off of een andere bijeenkomst waar meerdere partijen, informatie, belangen en wellicht ook emoties op elkaar moeten worden afgestemd?

En vind je het belangrijk dat:

 • iedereen zich betrokken voelt bij de bijeenkomst, van begin tot eind?
 • er draagvlak en betrokkenheid ontstaat?
 • en de samenwerking een impuls krijgt?

Een goed ontworpen en gefaciliteerde bijeenkomst heeft impact en kan een stroomversnelling realiseren mits goed voorbereid en gefaciliteerd. Met oog voor de onderstroom. Waarbij er sprake is van gedeeld eigenaarschap voor tijdens en na de sessie. Niets zo funest als een ‘leuke bijeenkomst’ zonder follow-up.

Wij helpen jou een top-bijeenkomst te realiseren

 • Je puzzelt over de opzet van de bijeenkomst
 • Misschien een serie van sessies of eenmalig?
 • Je vraagt je af welke werkvormen het beste bijdragen aan het resultaat

Het kan nodig zijn om ons als externe neutrale procesbegeleider te betrekken bij het ontwerp en de begeleiding van bijeenkomsten. Wij vragen vooraf flink door over de bedoeling van een bijeenkomst. Of dit wel het beste middel is om het doel te bereiken. Die verkenning doen wij met een ontwerpteam: mensen die voor, tijdens en na een rol hebben. Vertegenwoordigers van de partijen aanwezig nemen hieraan deel. Omdat dát één van de belangrijkste succesfactoren is: eigenaarschap van kop tot staart.

Een neutrale procesbegeleider met veel ervaring

Onze facilitators hebben jarenlang ervaring met het vormgeven en begeleiden van interactieve bijeenkomsten. Bijeenkomsten waarin mensen optimaal kunnen participeren, creatief kunnen denken en de dialoog gestimuleerd wordt. Met eigenaarschap voor het resultaat. Wij zijn zeer ervaren om te gaan me de onderstroom en hebben inmiddels zoveel lastige, uitdagende situaties vooraf en tijdens sessies bij de hand gehad dat we jullie organisatie kunnen ontlasten en efficiënt verder kunnen helpen.

Door onze voorbereiding en, indien gewenst, begeleiding tijdens de bijeenkomst nemen wij de zorgen over de aanpak uit handen. Aanpak * inhoud = resultaat. De wijze waarop de kennis en kunde, tijd en energie optimaal wordt benut van slimme professionals maakt het verschil.

Hoe onze facilitators jou helpen om van jouw online, hybride of fysieke bijeenkomst een succes te maken

 • Wij stellen ons op als partner, om met elkaar het doel en de kernvragen vast te stellen voor de bijeenkomst (of serie van bijeenkomsten)
 • Wij vertalen dit in een aanpak met interactieve werkvormen die leiden tot de gewenste resultaten
 • We begeleiden jouw bijeenkomst en dragen, als dat gewenst is, zorg voor de verslaglegging
 • Wij kunnen diverse partijen inzetten, al naar gelang de aard van de bijeenkomst: allemaal onafhankelijke partijen die wij alleen voorstellen een bijdrage te leveren als dat echt zin heeft
 • Of wij denken mee in het ontwerp dat vervolgens door anderen gefaciliteerd wordt, dat kan ook.

Ruim 15 jaar ervaring

Wij faciliteren workshop en bijeenkomsten in het kader van:

 • Stakeholdersbijeenkomsten
 • Het maken van een jaarplan
 • Een kick-off van een programma
 • Een projectplan
 • Co-creatie bijeenkomsten
 • Bijeenkomsten in het kader van een verandertraject
 • Participatietrajecten
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Kennis delen
 • Samenwerking tussen partijen in de keten
 • Werkgeluk en behoud van mensen
 • Vitaliteitsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Beleidsontwikkeling
 • Organisatieontwikkeling

Bekijk referenties en voorbeelden van sessies die wij gefaciliteerd hebben.

Plan een vrijblijvende sparringsessie

Neem gerust contact op om te sparren over jouw bijeenkomst. Zo’n afspraak verplicht je tot niets. We kunnen vervolgens online kennis maken en e.e.a. met je bespreken en kijken of er een klik is.