Over de naam Hartelijk Gefaciliteerd

Waarover zou jij mensen in dialoog willen hebben in jouw team of organisatie? Wat zou het te voeren gesprek zijn? Wij werken vanuit de bedoeling. Een goed ontworpen en gefaciliteerde dialoog doet iets op hoofd- hart- en buikniveau. De ontboezemingen, besproken ideeën en gevoelens maken dat er écht contact is en inhoud (weer) kan gaan vliegen. De kracht van samen creëren is magie. 

Met elkaar. Dat verbindt, verdiept en dán pas veranderd er iets. Zoals een opdrachtgever na afloop van een traject met interactieve bijeenkomsten zei: “Ik heb de afgelopen drie maanden dankzij het bijwonen van alle sessies meer geleerd dan de afgelopen drie jaar! Door in gesprek te gaan mét elkaar in plaats van te spreken over elkaar is het weer gaan stromen.” Dat geeft een gevoel van: “YES! Het werkt! Het klopt.”

Doordat wij vaak gevraagd daar waar professionials moeten samenwerken organiseren wij regelmatig interactieve bijeenkomsten. We raken daarmee het hart van een organisatie(-onderdeel), het team, de mensen want die maken het verschil. Wij brengen de essentie in beeld. Dit doen wij vanuit ons hart en verbindt harten met elkaar en met het hart van de organisatie. Zodat het weer klopt en de energie kan stromen. Vandaar: HARTelijk Gefaciliteerd!