De essentie van participatief leiderschap

cirkel-clean-1100Een participatief leider weet hoe je mensen in groepen in hun kracht zet. Hij/zij faciliteert het potentieel in de groep en weet dit te ontsluiten, zodat op een slimme, interactieve wijze co-creatie ontstaat. Met gedeeld eigenaarschap als vanzelfsprekend resultaat. 

“Ik weet nu hoe ik mét de mensen kom tot het managen van mijn project!” Dit zei een projectleider na afloop van de leergang Participatief Leiderschap. “Dit gaat over succesvol slim samenwerken!” Concludeerde een deelnemer tijdens een in-company leergang. Een Agile Scrum zei: “ik ken wel enkele werkvormen. Deze leergang heeft mijn koffer flink gevuld. Plus ik heb nu meer grip op de onderstroom.”

Zoals Michelangelo het zei: “het beeld zit al in de steen. Ik hoef alleen nog maar de juiste stukjes weg te hakken”. Dit vertrouwen heeft een participatief leider in de groep.

Wat doet een participatief leider?

Wat moet een ‘participatief leider’ dan in huis hebben aan kerncompetenties?

1. Kennis en kunde voor het kunnen ontwerpen van interactieve bijeenkomsten. Dus een gedegen voorbereiding, die zijn vruchten afwerpt tijdens de bijeenkomst.

2. Om dat ontwerp uiteindelijk goed te kunnen maken zijn interactieve werkvormen nodig. Je kiest de werkvorm op basis van de kernvragen die je de groep wilt laten beantwoorden. Door slim de juiste werkvorm te kiezen krijgen de stillen een kans en worden luidruchtige mensen waar nodig wat gedempt. Als je een groep op de juiste manier in het proces begeleidt, ontstaat er ruimte voor inhoud die er toe doet. Je houdt de regie op het proces waardoor er ruimte ontstaat voor de inhoudelijke uitkomsten en eigenaarschap en betrokkenheid bij de resultaten. Dit eigenaarschap is een essentiële voorwaarde om verandertrajecten te laten slagen, zo heeft Jaap Boonstra aangetoond in zijn proefschrift ‘Lopen over water’(2000).

3. Kennis van groepsdynamische processen waarbij we twee aspecten onderscheiden: je bewust zijn wat je eigen houding en gedrag voor de groep doet: wij noemen dit ‘presence’. Welk gedrag trigger jij in de groep door je eigen gedrag? Ben je je daarvan bewust? En wat maakt dat jij doet wat je doet als je een groep begeleidt? Een tweede aspect hierin is het omgaan met groepsdynamische verschijnselen. Hoe adresseer je dominante deelnemers en fanatieke stokpaardberijders? Hoe ga je om met weerstand en mensen die niet zonder hun smartphone kunnen tijdens meetings en sessies? Intervenieer je plenair of individueel?

Certificaat Participatief Leiderschap

Na met goed gevolg de leergang te hebben afgerond  ontvang je het Certificaat Participatief Leiderschap. Wij sluiten aan bij de competenties zoals gedefinieerd door the International Association for Facilitators (IAF).

Onze klanten

Onze leergang is beproefd. Na 10 jaar optimaal afgestemd op de huidige praktijk. Geëvalueerd en bijgesteld. Een overzicht van onze klanten. Ervaringen van deelnemers lees je op deze pagina.

Overzicht van de leergang en boek

Via deze link een overzicht van de leergang Participatief Leiderschap.

Weinig vakgenoten kunnen terugvallen op hun eigen praktijkboek. ‘Hartelijk Gefaciliteerd’ gebruiken we tijdens onze trainingen. Leon de Caluwé omschrijft ons boek als volgt: “een gedegen handleiding voor adviseurs, managers en projectleiders die zich willen bekwamen en verbeteren in het ontwerpen en faciliteren van workshops. Van harte aanbevolen”. Het boek is te bestellen bij managementboek.nl