Wat is Facilitative Leadership?


cirkel-clean-1100
Faciliteren is een stijl van leiderschap, waarbij je de optimale condities schept voor organisaties en professionals om in dialoog te gaan om zodoende bepaalde doelen te halen. De faciliterend leider geeft de betrokkenen het doel aan, de speelruimte en het vertrouwen dat ze zelf in staat zijn om de antwoorden te formuleren op vragen. Hiermee zorgt hij voor maximale mogelijkheden 

In plaats van faciliterend leiderschap worden ook vaak de termen coachend of dienend leiderschap gebruikt.

Faciliterend leiden is niet alleen bedoeld voor leidinggevenden die hiërarchisch mensen aan sturen. Het past ook juist bij mensen die vanuit een projectleiders- of adviseursrol mensen aansturen. De essentie is dat je met energie en vertrouwend op de kennis en ervaring van de groep op een slimme, interactieve wijze resultaten bereikt.

Zoals Michelangelo het zei: “het beeld zit al in de steen. Ik hoef alleen nog maar de juistw stukjes weg te hakken”. Dit vertrouwen heeft een faciliterend leider in de groep.

Wat moet een ‘faciliterend leider’ dan in huis hebben aan kerncompetenties? Hieronder een korte samenvatting.DSC02116

Kennis en kunde voor het kunnen ontwerpen van interactieve bijeenkomsten. Dus een gedegen voorbereiding, die zijn vruchten afwerpt tijdens de bijeenkomst.

Om dat ontwerp uiteindelijk goed te kunnen maken is kennis van interactieve werkvormen nodig. Je kiest de werkvorm op basis van de kernvragen die je de groep wilt laten beantwoorden. Door slim de juiste werkvorm te kiezen krijgen de stillen een kans en worden luidruchtigen waar nodig wat gedempd. Als je een groep op de juiste manier in het proces begeleidt, ontstaat er ruimte voor inhoud die er toe doet.  Je houdt de regie op het proces waardoor er ruimte onstaat voor de inhoudelijke uitkomsten en eigenaarschap en betrokkenheid bij de resultaten. Dit eigenaarschap is een essentiële voorwaarde om verandertrajecten te laten slagen, zo heeft Jaap Boonstra aangetoond in zijn proefschrift ‘Lopen ver water’(2000).

Kennis van groepsdynamische processen waarbij we twee onderdelen  onderscheiden: je bewust zijn wat je eigen houding en gedrag voor de groep doet: wij noemen dit ‘presence’. Hoe communiceer je? Wat straal je uit? Het tweede aspect hierin is omgaan met groepsdynamische verschijnselen. Hoe adresseer je dominante deelnemers en fanatieke stokpaardberijders? Hoe ga je om met weerstand en mensen die niet zonder hun smartphone kunnen tijdens meetings en sessies? Intervenieer je plenair of individueel? En hoe doe je dat dan?

Eenmalige sessiesBij het samenstellen van ons trainingscurriculum van de Foundation of Facilitative Leadership hebben we  rekening gehouden met deze drie kerntaken van de facilitator: het ontwerpen, kennis van interactieve werkvormen en groepsdynamica voor de facilitator.

De bijgaande afbeelding vat alles samen. Na het doorlopen van het driedaagse programma ontvang je het Certificaat Foundation of Facilitative Leadership.

Omdat je, als je je verder hebt ontwikkeld als facilitator, met recht kunt zeggen beter in staat te zijn daadwerkelijk dienend te kunnen zijn aan de groep en de resultaten die men nastreeft.

Speak Your Mind

*