De ideeëncarrousel: van veel ideeën naar gedragen acties

carrouselDe vraag die we veel krijgen is: ‘Hoe leid ik de groep van veel ideeën naar concrete, gedragen acties?’ Dit zevenstappenplan kan je vast inspireren!

Stap 1: Brainstorm voor veel ideeën Begin met een brainstorm om te komen tot een hoeveelheid van ideeën. Dat kan met bijvoorbeeld een kaartvraag (deelnemers schrijven op kaartjes of geeltjes) of met een roepvraag (groep roept, facilitator schrijft alles op.) In hoofdstuk 3 van ons boek staan deze werkvormen beschreven.

Stap 2: Selecteer de beste ideeën Kies de (clusters van) beste ideeën om mee verder te gaan aan de hand van één of meerdere vooraf gestelde criteria (geld, tijd of bijvoorbeeld realiseerbaarheid). Je hebt dan bijvoorbeeld een top-3 beste ideeën.

So far, so good. Maar hoe zorg je er vervolgens voor dat dit wordt uitgewerkt tot drie concrete en gedragen actieplannen? We gaan verder:

Stap 3: Kies thema-eigenaren Benoem per thema een thema-eigenaar. Soms zijn deze personen voorafgaand aan de sessie al gekozen. Soms gebeurt dit tijdens de bijeenkomst. Zij zijn de eigenaar tijdens en ook na de sessie van het thema! Dat is erg belangrijk om te voorkomen dat goede ideeën nadien alsnog stranden. Creëer op drie plekken in de ruimte de gelegenheid om aan de gekozen thema’s te werken. Aan tafels, met behulp van een pinwand of een flip-over. En zorg voor voldoende geeltjes en stiften.
Ideeencarrousel

Stap 4: Start de carrousel Verdeel de rest van de deelnemers over de thema’s (drie tot maximaal vijf deelnemers per groepje). Deze beginnen met het aanvullen van de ideeën die er zijn. Voordeel van het gebruik van geeltjes is dat de ideeën steeds gehergroepeerd kunnen worden. Vervolgens rouleren de groepje langs de de thema’s. Afhankelijk van de complexiteit van het thema zijn dit korte rondes of langere rondes. Per thema vindt er zodoende een dialoog plaats en wordt voortgeborduurd op de uitwerken van de ronde ervoor. De themaleider vertelt steeds aan het nieuwe groepje wat de resultaten tot dan toe zijn. Zo krijg je steeds meer aanscherping, aanvulling en verdieping.  De thema-eigenaar blijft steeds bij zijn thema en zorgt ervoor dat ideeën goed en duidelijk worden uitgewerkt.

Stap 5: De thema-pitch Als iedereen rond is eindigt elk groepje dus bij de plek waar deze is begonnen en ziet dan het eindresultaat. De themagroep helpt de thema-eigenaar een pitch voor te bereiden van het ontstane plan. Dit kan in de vorm van een korte presentatie. Maar ook een metafoor of tekening kunnen helpen de presentatie van de inzichten en acties beter te laten landen bij de hele groep. De groep geeft plenair feedback en stelt vragen, welke de thema-eigenaar direct weer kan verwerken.

Stap 6: De finishing touch Als laatste ronde kunnen mensen zich, al naar gelang de interesse en belangstelling, aansluiten bij het thema en de laatste aanscherpingen en commentaren toevoegen. Zo creëer je nog meer kwaliteit en  eigenaarschap. Men was van de totstandkoming van de ideeën tot de uitwerking ervan daadwerkelijk betrokken. Dit leidt allemaal vanzelfsprekend tot draagvlak bij de deelnemers.

Stap 7De follow up Het is essentieel dat tijdens de sessie afspraken worden gemaakt over de communicatie na de sessie over de stand van zaken van de thema’s. En dat deze zorgvuldig worden nagekomen. Anders resulteert dit alsnog in ene gevoel van: ‘leuke sessie, maar weinig concreter resultaten’. 

Zoek je meer inspiratie voor werkvormen? Komt eens een training volgen en leer veel direct bruikbare werkvormen voor jouw interactieve bijeenkomsten! Lees over de training Werkvormen die Werken

Speak Your Mind

*