De werkvorm Taart van Verlangen

Een gemeenschappelijk verlangen – essentieel voor ieder team

Mensen hebben verlangens. In organisaties, in teams zijn verlangens. Hoe maak je de verlangens in de werk-context bespreekbaar? Een gezamenlijke formulering van het team-verlangen verbindt en verhelderd de koers. Met de werkvorm de taart van verlangen. Deze werkvorm leg ik hier uit. 

DSCN0280 (Medium)

 • Doel: verbinding, teamontwikkeling
 • Tijd nodig: 90 – 120 minuten, afhankelijk van groepsgrootte en complexiteit
 • Minimum aantal deelnemers: 5
 • Maximaal aantal deelnemers: 10*
 • Geschikt voor: op locatie, online en hybride

*Is de groep groter, dan kan er aan twee taarten, of meer, tegelijkertijd gewerkt worden. Ook met een grote groep kan er in subgroepen parallel gewerkt worden, waarbij iedere subgroep de eigen taart van verlangen heeft.

Voorbereiding

 • Formulering van het thema. Bijvoorbeeld: samenwerking of onderlinge communicatie. In trainingsgroepen kun je de te ontwikkelen competentie als thema nemen.

Voorbereiding bij een sessie op locatie

 • Aantal tafels al naar gelang de groepsgrootte
 • Per tafel een papier waarop ‘de taart’ is voorgetekend qua indeling (zie hieronder)
 • Een stift per persoon om mee te schrijven. En eventueel voldoende (gekleurde, dunnere stiften) om mee te tekenen als je dat wilt.
 • Een set beeldkaarten

Voorbereiding bij een online sessie

 • Een online gecreëerde taart van verlangen. Dit kan met behulp van verschillende whiteboardtools: Miro, Mural of Google Jamboard. Je kunt een vooraf gemaakt plaatje daarin uploaden.
 • Ook beeldkaarten zijn online goed te gebruiken. Ben je geïnteresseerd in het gebruik van beeldkaarten online? Download deze dan via onze gratis downloads.

Template werkvorm taart van verlangen

Taart van verlangen afbeelding

Uitvoering stap voor stap

 1. Introductie van de werkvorm: 5’
 2. Taartpunt individueel in laten vullen: 10’
  Buitenste ring: schrijf of teken in de taart wat er goed gaat als het gaat om het thema.
  Tweede ring: schrijf/teken in de taart wat je grootste zorg is als het gaat om (thema noemen). Of: wat minder goed gaat als het gaat om (thema noemen).
  Derde ring: schrijf/teken in de taart wat je verlangen is achter de zorg. Of: wat is je verlangen als het gaat om (thema noemen).
  Je kunt de deelnemers voor het verlangen ook een beeldkaart laten pakken en dat in het vakje van hun taartpunt laten leggen.
 3. Vraag een ieder om zijn/haar taartpunt toe te lichten.
  Bij een sessie op locatie: Plak de beeldkaart, terwijl iemand deze toelicht, eventueel op op een flip-over en maak zo een overzicht van alle individuele verlangens: noteer deze bij de beeldkaarten. Schrijf de naam van de persoon bij de beeldkaart.
  Bij een online sessie: een ieder licht de gekozen beeldkaart toe. Men kan een lijntje trekken online naar de beeldkaart die het verlangen weergeeft, waarbij een ‘geeltje is geplakt’ met daarop de naam van de persoon met daarbij de toelichting op de gekozen beeldkaart.
 4. Als je naar de verlangens van iedereen kijkt, welk thema komt er dan op de voorgrond? In drietallen uit laten wisselen: welke rode draad zien we als het gaat om de verlangens? Hoe kan het gemeenschappelijk verlangen in 1 zin worden samengevat?
 5. Plenair uitwisselen wat de gemeenschappelijke verlangens per subgroep zijn. Bij een groep waarbij 2 of 3 taarten van verlangens zijn, komen tot de formulering van één samenvattende zin als het gaat om het gemeenschappelijk verlangen.

DSCN0334 (Medium)

Toepassing bij teamcoaching

Variant voor kleine groep (tot 8 mensen) die het nodig hebben om zich meer te verbinden en zich in te voelen in elkaar.

Het thema is iets in de trant van: “en hier ben ik verdrietig of boos over”, of “dit is een zorg van mij. Welk verlangen zit er achter mijn zorg?”

Duur: 90 – 150 minuten (afhankelijk van groepsgrootte en wat er speelt in een team)

 1. De Taart van Verlangen tekenen of online laten zien.
 2. Individueel maakt ieder in stilte haar/zijn ‘taartpunt van verlangen’. Dus een ieder krijgt haar/zijn taartpunt letterlijk mee, en vult deze in. Online kan dit een template zijn, een ppt die een ieder per mail ontvangt. De facilitator geeft daarbij de focus aan met de volgende vragen: Schrijf in je ’taartpunt’ waar je verdrietig of boos over bent (5’). Schrijf in je taartpunt wat je grootste zorg is/zorgen zijn (5’) en schrijf in je taartpunt wat je verlangen achter de zorg(en) is. Of laat ook hier een beeldkaart voor kiezen om het verlangen uit te drukken in een beeld (5′)
 3. Verzamel alle taartpunten plenair op de grond zodat er één taart ontstaat. Of in het geval de sessie online is: bespreek ieders input per persoon. Dit zorgt voor een goede focus en goed luisteren naar elkaar.
 4.  Beantwoord de volgende vragen per persoon als je leest wat de ander heeft ingevuld: (1) Als ik lees wat daar staat wat wil ik dan nog weten (noteer dit)
  (2) Probeer eens in te voelen hoe dat voor [persoon] is (noteer dit)
  (3) Hoe is dat voor jou, wat voel je/word je gewaar? Noteer dit.
 5. Plenair: (’20): Wat ik merkte toen ik bij jouw  input stilstond. Wat ik nog te vragen heb over de inhoud. Als je naar de verlangens kijkt welk thema(‘s) komt/komen er dan op de voorgrond? (15′)
  Overleg eerst in drietallen, en dan plenair. Sluit af met het benoemen van de thema’s die er kennelijk leven en spelen.
  Je kunt nog vragen om dit in subgroepen te visualiseren of samen te vatten.
  Of je besluit met het benoemen van een gemeenschappelijk thema of verlangen zoals ieder subgroepje dat ziet.

DSCN0288 (Medium)

Training

Interactieve werkvormen maken dat groepen sneller tot besluiten komen. Werkvormen dragen bij aan draagvlak en betrokkenheid. En voorkomen praten zonder resultaat. Voor iedereen die met groepen werkt is het handig enkele interactieve werkvormen paraat te hebben. In de training Werkvormen voor Interactie leer je diverse werkvormen voor het opstarten, verdiepen en afronden van interactieve bijeenkomsten.

Contact

Heb je vragen over onze trainingen, een in-company programma of over het laten begeleiden van een bijeenkomst? Neem dan gerust contact met ons op.

Comments

 1. Dit blog kwam op het moment dat ik een workshop aan het voorbereiden was. Ik heb de taart van verlangen gelijk vanmiddag gebruikt! Super werkvorm om het echte gesprek op gang te brengen. Dank voor de inspiratie!

Speak Your Mind

*