De werkvorm Taart van Verlangen

Achter iedere zorg gloort een verlangen… hoe zien onze verlangens eruit?

DSCN0280 (Medium)Wat is verlangen? Een grote behoefte ergens aan hebben. Een bevlieging. Een droom. Een hunkering. Mensen hebben verlangens. In organisaties, in teams zijn verlangens. Hoe maak je de verlangens in de werk-context bespreekbaar? Met de werkvorm de taart van verlangen. Deze werkvorm leg ik hier uit. Ik heb deze werkvorm gekregen van vakgenoot Chris Kempen. Dank Chris!

Duur: 90 a 120 min (afhankelijk van de groepsgrootte en wat er speelt in een team).

Aantal deelnemers: 5-10. Is de groep groter, dan kan er aan twee taarten, of meer, tegelijkertijd gewerkt worden. De groep moet niet te groot zijn, want dan duurt de bespreking van de taart en ieders taartpunt te lang. Als je parallel aan verschillende taarten werkt, vraagt dit dus ook om meer facilitators. Of, bij grote groepen: dan vult iedereen de taart in aan de tafel waar zij/hij zit, en wordt deze daar ook besproken, zonder faclilitator erbij. Wij gaan dit binnenkort zo doen tijdens ene bijeenkomst met 120 mensen.

Materialen:

 • Tafels naar gelang de groepsgrootte
 • Op tafels een papier waarop ‘taart’ is voorgetekend qua indeling (zie hieronder)
 • Een stift per persoon om mee te schrijven. En eventueel voldoende (gekleurde, dunnere stiften) om mee te tekenen als je dat wilt.
 • Een set beeldkaarten

Aanpak:

 1. Introductie van de werkvorm: 5’
 2. Taartpunt individueel in laten vullen: 10’ – Buitenste ring: schrijf of teken in de taart wat er goed gaat als het gaat om het thema. – Tweede ring: schrijf/teken in de taart wat je grootste zorg is als het gaat om (thema noemen). Of: wat minder goed gaat als het gaat om (thema noemen). – Derde ring: schrijf/teken in de taart wat je verlangen is achter de zorg. Of: wat is je verlangen als het gaat om (thema noemen). Je kunt de deelnemers voor het verlangen ook een beeldkaart laten pakken en dat in het vakje van hun taartpunt laten leggen.
 3. Vraag een ieder om zijn/haar taartpunt toe te lichten. Plak de beeldkaart, terwijl iemand deze toelicht, eventueel op op een flip-over en maak zo een overzicht van alle individuele verlangens: noteer deze bij de beeldkaarten. Schrijf de naam van de persoon bij de beeldkaart.
 4. Bij grote groepen doe je deze stap niet, het kiezen en het opplakken van de beeldkaarten op een flip-over, als deze zichzelf faciliteren. Via een visualisatie die je plenair begeleid neem je de mensen mee naar hun verlangen  Vervolgens noteert een ieder dat in de taart. DSCN0334 (Medium)
 5. Optioneel: (hoeft niet altijd) Als je naar de verlangens van iedereen kijkt, welk thema komt er dan op de voorgrond? In drietallen uit laten wisselen: welke rode draad zien we als het gaat om de verlangens? Hoe zouden jullie het gemeenschappelijk kunnen verlangen benoemen?
 6. Plenair delen wat de thema’s zijn (bij een kleine groep tot 10 mensen). En komen tot de formulering van één woord of zin als het gaat om het gemeenschappelijk verlangen. En dit in het middel van de taart noteren. Nb: thema’s kunnen eventueel ook vervangen worden door de opdracht: welke waarden komen er dan op de voorgrond? Daar kun je mee variëren.

Taart van verlangen afbeelding

Variant voor kleine groep (tot 8 mensen) die het nodig hebben om zich meer te verbinden en zich in te voelen in elkaar.

Het thema is iets in de trant van: “en hier ben ik verdrietig of boos over”, of “dit is een zorg van mij. Welk verlangen zit er achter mijn zorg?”

Duur: 90′ a 150′ (afhankelijk van groepsgrootte en wat er speelt in een team).

Aanpak:

 • De Taart van Verlangen tekenen
 • Individueel maakt ieder in stilte haar/zijn ‘taartpunt van verlangen’. Dus een ieder krijgt haar/zijn taartpunt letterlijk mee, en vult deze in. De facilitator geeft daarbij de focus aan met de volgende vragen: Schrijf in je taartpunt waar je verdrietig of boos over bent (5’). Schrijf in je taartpunt wat je grootste zorg is/zorgen zijn (5’) en schrijf in je taartpunt wat je verlangen achter de zorg(en) is. Of laat ook hier een beeldkaart voor kiezen om het verlangen uit te drukken in een beeld (5′)
 • Verzamel alle taartpunten plenair op de grond zodat er één taart ontstaat.
 • Loop gezamenlijk maar wel in stilte om de taart, iedere taartpunt langs (5-10′). Beantwoord de volgende vragen voor jezelf als je leest wat de ander heeft ingevuld op zijn/haar taartpunt: (1) Als ik lees wat daar staat wat wil ik dan nog weten (noteer dit)   (2) Probeer eens in te voelen hoe dat voor [persoon] is (noteer dit) (3) Hoe is dat voor jou, wat voel je/word je gewaar? Noteer dit.
 • DSCN0288 (Medium)Plenair in de kring (60′- 120′): Wat ik merkte toen ik bij jouw taartpunt stilstond (30′).  Wat ik nog te vragen heb over de inhoud (30’), Als je naar de verlangens kijkt welk thema (‘s) komt/komen er dan op de voorgrond? (30′) Overleg eerst in drietallen, en dan plenair. Sluit af met het benoemen van de thema’s die er kennelijk leven en spelen. Je kunt nog vragen om dit in subgroepen te visualiseren, op een A3-vel. Of via een levend beeld uit te beelden. Of je besluit met het benoemen van een gemeenschappelijk thema of verlangen.

Wil je meer werkvormen leren? En/of eerst de basis leggen met onze training het Ontwerpen van Interactieve Bijeenkomsten? Of wil je handvatten voor groepsdynamica? Of wil je graag meer visueel leren faciliteren? Kijk dan op onze trainingspagina. Ook voor compacte trainingen voor diegenen die willen leren vergaderen of presenteren met energie en resultaat kun je bij ons terecht. Je kunt ook eerst kennismaken met ons via de inspiratiesessie.

 

Comments

 1. Dit blog kwam op het moment dat ik een workshop aan het voorbereiden was. Ik heb de taart van verlangen gelijk vanmiddag gebruikt! Super werkvorm om het echte gesprek op gang te brengen. Dank voor de inspiratie!

Speak Your Mind

*