Suikerzakjes opstelling

Wil je eerst even peilen hoe iedereen erin staat, voordat je samen een besluit neemt?  De werkvorm de suikerzakjes opstelling maakt dit zichtbaar en bespreekbaar. Geen voorbereiding nodig, dus tijdens een vergadering meteen toe te passen.

 • Doel: oordeel vormen, voorbereiding besluit
 • Tijd nodig: 10 – 20 minuten
 • Minimaal aantal deelnemers: 4
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

De suikerzakjes opstelling gebruik je als je tijdens een vergadering wilt verkennen hoe iedereen zich verhoudt ten opzichte van een vraag, een idee of een besluit.

Voorbereiding

Wat heb je nodig?

 • Een kopje, of een ander voorwerp dat voorhanden is. Een stuk fruit van iemand kan ook prima.
 • Voor iedere deelnemer een suikerzakje, of pen of sleutelbos, etc.
 • Een briefje met daarop de vraag, het idee of het besluit waarover gesproken gaat worden.

Uitvoering stap voor stap

 1. Introduceer de vraag, het idee of het besluit. Noteer deze op een briefje en plaats dit bij het kopje (of een ander voorwerp) in het midden van de tafel.
 2. Laat iedere deelnemer zijn of haar suikerzakje pakken en vraag hen dit te positioneren ten opzichte van het kopje. Geef aan wat de posities betekenen: dichtbij het kopje betekent bijvoorbeeld: mee eens of helemaal duidelijk en verder weg betekent oneens of onduidelijk.
 3. Nadat iedereen zijn suikerzakje heeft ‘gepositioneerd’ vraag je aan iedere deelnemer de positie van het suikerzakje toe te lichten. Je begint met de suikerzakjes die het verste van het kopje af liggen.
 4. Het gesprek leidt tot inzicht in elkaars standpunt. De uitwisseling kan leiden tot een verandering van standpunten. Geef deelnemers de gelegenheid de suikerzakjes te verplaatsen tijdens het gesprek.
 5. Nadat iedereen zijn of haar ‘positie’ heeft toegelicht stel je de vraag aan degenen die er verder van af staan: “Wat is er voor jou nodig of wat kun je zelf doen om dichterbij te komen?” (Let op: stel deze vraag op een neutrale, onderzoekende manier). Dit levert opnieuw een interessante uitwisseling op. Deelnemers reageren wellicht ook op elkaar: “Jan, ik ga jou bijpraten als dat jou helpt!” bijvoorbeeld.
 6. Afhankelijk van het doel ga je door met het gesprek en het verplaatsen van de suikerzakjes totdat alle suikerzakjes dichtbij het kopje liggen. Misschien verandert het kopje nog wel van betekenis. Bijvoorbeeld als het besluit wordt geherformuleerd.

Tips

De suikerzakjes opstelling is ook een praktische werkvorm voor het toetsen of je de juiste brainstormvraag hebt. Je gaat na in hoeverre de brainstormvraag duidelijk is. De brainstormvraag wordt dan bij stap 5 aangescherpt. Als alle alle suikerzakjes dichtbij het kopje liggen kun je starten met het inventariseren en het bedenken van ideeën.

Achtergrond

De suikerzakjes opstelling maakt ieders positie ten opzichte van iets helder, daarom heet het een opstelling. Vervolgens kun je met elkaar in gesprek gaan over de verschillende standpunten. Tijdens het gesprek ontstaan vaak nieuwe inzichten naar aanleiding waarvan deelnemers mogelijk hun standpunt aanpassen. Zo wordt tijdens het gesprek helder of je al dichter bij elkaar komt. Je maakt zichtbaar wat anders onzichtbaar blijft. En daardoor wordt iets bespreekbaar wat anders niet besproken wordt.

Training en begeleiding

Meer werkvormen leren? Wil je meer werkvormen voor interactieve bijeenkomsten leren kennen? Kom naar onze dynamische training Werkvormen voor Interactie.

Wij leren JOU interactief te werken met groepen. We bieden een totaalpakket aan trainingen om jou te helpen interactie te krijgen in jouw team, groep, overleg of bijeenkomst. Bekijk al onze trainingen.

Of schakel ons in voor het ontwerp van jouw sessie. We kunnen je helpen met het interactief maken van jouw (project-)kick-off, overleg, teamdag of bijeenkomst. En deze begeleiden zodat jij je handen vrij hebt tijdens de bijeenkomst.

Contact

Heb je vragen over onze trainingen, een in-company programma of over het laten begeleiden van een bijeenkomst? Neem dan gerust contact met ons op.

Speak Your Mind

*