Klanten

Schermafbeelding 2013-11-12 om 13.28.28Wij verzorgden trainingen voor medewerkers van onder meer:

  • ABN AMRO Bank
  • Achmea
  • Belastingdienst
  • BMW/Alphabet
  • Centraal Bureau voor de Statistiek
  • CCV
  • CNV
  • Eneco
  • Gemeente Almere
  • Gemeente Den Helder
  • Gemeente Eindhoven
  • Gemeente Hilversum
  • Gemeente Stichtse Vecht
  • Gemeente Veenendaal
  • Gemeente Veldhoven
  • Gemeente Wageningen
  • Gemeente Werkendam
  • Gemeente Zwolle
  • Hanzehogeschool
  • Hoogheemraadschap Hollands Kwartier
  • House of Performance
  • ING
  • Inspectie voor het Onderwijs
  • Involve
  • KPN
  • Medisch Centrum Haaglanden
  • Microsoft Nederland
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Ministerie van SZW
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Nationale Nederlanden
  • NEN
  • Nederlandse Spoorwegen
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Noorderlink
  • Nyenrode
  • Nederlandse Zorg Autoriteit
  • Pluryn
  • Provincie Noord-Brabant
  • Provincie Zuid-Holland
  • Provincie Overijssel
  • Rabobank
  • Reclasering
  • ROC Amsterdam
  • Rochdale Winingbouwvereniging
  • Sirjon
  • Slachtofferhulp
  • Squerist
  • Stedin
  • Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
  • Stichting Oikos
  • Sweco
  • Tennet
  • TopBi Adviesbureau
  • Unilever
  • Universiteitsbibliotheek Utrecht
  • De Trainersacademy
  • UWV
  • VNG
  • VUmc
  • Translink Systems
  • VODW Adviesbureau
  • Waterbedrijf Evides
  • Waterbedrijf Groningen
  • Westerkwartier – samenwerkingsverband van gemeenten, provincie e.a. organisatie