Klanten

Schermafbeelding 2013-11-12 om 13.28.28Wij verzorgden trainingen voor medewerkers van onder meer:

 • ABN AMRO Bank
 • Achmea
 • Belastingdienst
 • BMW/Alphabet
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • CCV
 • CNV
 • Eneco
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Den Helder
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Veldhoven
 • Gemeente Wageningen
 • Gemeente Werkendam
 • Gemeente Zwolle
 • Hanzehogeschool
 • Hoogheemraadschap Hollands Kwartier
 • House of Performance
 • ING
 • Inspectie voor het Onderwijs
 • Involve
 • KPN
 • Medisch Centrum Haaglanden
 • Microsoft Nederland
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van SZW
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nationale Nederlanden
 • NEN
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Noorderlink
 • Nyenrode
 • Nederlandse Zorg Autoriteit
 • Pluryn
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Rabobank
 • Reclasering
 • ROC Amsterdam
 • Rochdale Winingbouwvereniging
 • Sirjon
 • Slachtofferhulp
 • Squerist
 • Stedin
 • Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
 • Stichting Oikos
 • Sweco
 • Tennet
 • TopBi Adviesbureau
 • Unilever
 • Universiteitsbibliotheek Utrecht
 • De Trainersacademy
 • UWV
 • VNG
 • VUmc
 • Translink Systems
 • VODW Adviesbureau
 • Waterbedrijf Evides
 • Waterbedrijf Groningen
 • Westerkwartier – samenwerkingsverband van gemeenten, provincie e.a. organisatie