Opleiden facilitatorpool

Aanleiding – Het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt hard aan innovatie. Daarvoor is in een Kennis- en Innovatiecentrum geopend, onder verantwoordelijkheid van innovatiedirecteur Marleen Verbruggen. Hiervoor zijn in Heerlen en Den Haag twee fysieke ruimtes gecreëerd, waarin innovatieprocessen worden gefaciliteerd. Hartelijk Gefaciliteerd is partner van het CBS in de ontwikkeling van facilitators. Wij werden gevraagd daarvoor twintig medewerkers op te leiden (sinds 2009 hadden we reeds 38 CBS’ers getraind).

Florianne Matser, coördinator van de facilitatorpool in de Haagse vestiging van het CBS: “Om projectmatig en vernieuwend bezig te blijven en de medewerkers eigenaar te laten zijn van deze innovaties, is het houden van een workshop een ideaal instrument. Na veel succesverhalen worden workshops dan ook steeds meer ingezet binnen het CBS. De pool is aangevuld met een selectie van enthousiaste en kundige facilitators, die samen met een groep werken naar een concreet, gedragen resultaat. Ze kunnen worden ingezet bij een korte kick-off of projectevaluatie, maar ook bij het nog een kritisch bekijken en verbeteren van complexe processen of een uitgebreide werkconferentie. De kracht van een goede workshop is dat iedereen betrokken is en zich in wil zetten voor het resultaat.”

Aanpak – Het CBS selecteerde zelf twintig medewerkers op motivatie en geschiktheid. We hebben deze medewerkers in drie dagen ‘klaargestoomd’ voor het echte facilitatorwerk. De training was gebaseerd op ons curriculum voor Foundation of Facilitative Leadership. De trainingsdagen waren verspreid over een periode van twee maanden: dag 1 en 2 direct na elkaar en de derde dag twee maanden later. Met deze opzet zorgden we zowel voor het ‘snelkookpanprincipe’ als voor reflectie na een wat langere periode van ervaring opdoen.

Resultaat – We zijn trots op een gemiddelde waardering van de cursisten van 8,3. Inmiddels maakt het faciliteren binnen het CBS een flinke ontwikkeling door: veel verander- en innovatieprojecten worden ondersteund met interactieve meetings. Er is binnen het CBS veel vraag naar goed gefaciliteerde sessies. En met deze groep nieuwe facilitators hoopt de poolcoördinator in de komende periode aan alle vragen te kunnen voldoen. In onderstaande video van 3,5 minuut vertelt zij over de pool en de training.