Verdieping Landelijk Afvalbeheerplan Omgevingsdiensten

Aanleiding

Het ministerie organiseert vijf interactieve verdiepingsbijeenkomsten LAP3 voor omgevingsdiensten. Gericht op het leren van en met elkaar. De onderwerpen: de Leidraad afvalstof of product en Zeer Zorgwekkende Stoffen en het Landelijk afvalbeheer plan (LAP). Deze onderwerpen spelen een grote rol in de transitie naar een circulaire economie. En een groot deel van de uitvoering komt bij de Omgevingsdiensten terecht.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Hartelijk Gefaciliteerd gevraagd om het voorbereidingsteam te begeleiden bij het ontwerp van de bijeenkomsten  en om de bijeenkomsten in Eindhoven, Zwolle, Arnhem, Dordrecht en Zaandam te faciliteren.

Aanpak

De onderwerpen bleken aardig complex te zijn. We hebben in de voorbereiding eerst goed nagedacht over nu echt belangrijk is om te behandelen en op welke wijze de te behandelen onderwerpen het beste opgebouwd kan worden.

Tijdens de bijeenkomsten zelf hebben we een sfeer gecreëerd waarin deelnemers en experts op constructieve wijze kennis konden delen. Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen?

  • Door expliciet aandacht aan de ontvangst van de deelnemers te schenken.
  • Daarnaast hebben we een kennismakingsvorm voor grote groepen ingezet waarmee deelnemers gelijk in de actie stand kwamen, verbinding met  elkaar én het thema maakten.
  • Een strakke tijdsbewaking en begeleiding van interactie met de deelnemers door de facilitator waardoor de experts ontzorgd werden en zich konden richten op de inhoud. Deelnemers voelden hierdoor de ruimte om zorgen, vragen en inzichten die er leefden te delen.

Resultaat

In korte tijd is er veel kennis gedeeld. De deelnemers hebben een beter begrip van de onderwerpen gekregen. En de uitwisseling tussen experts van het ministerie en de deelnemers hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de instrumenten van het Landelijk Afvalbeheerplan.

We hebben Yvonne Lemmens van Hartelijk Gefaciliteerd gevraagd om vijf verdiepingsbijeenkomsten te begeleiden over het Landelijk Afvalbeheerplan voor medewerkers van Omgevingsdiensten. In korte tijd wilden we ze meenemen in twee belangrijke en best complexe onderwerpen.

Wat ons heel goed geholpen heeft in de voorbereiding is dat Yvonne begon bij het eind. Wat wil je bereiken? Hoe wil je dat mensen naar huis gaan? Daarnaast hielp ze ons door de grote hoeveelheid kennis die we wilden delen op te delen in behapbare blokken.

Voorafgaand en tijdens de bijeenkomsten heeft ze ons volledig ontzorgd. Wij konden ons richten op de mensen en de inhoud. Zij zorgde dat alles klopte in de tijd, proces, locatie en catering. En niet te vergeten de sfeer en energie. Haar goede inleiding, intermezzo’s en afronding hielpen om de dag afwisselend en gefocust te houden.

Ik zou Yvonne typeren als: integer, proactief en ontwapenend. We hebben de samenwerking als heel waardevol en soepel ervaren. De afstemming was snel en gericht, de ondersteuning om op te vertrouwen en de afronding zonder losse eindjes.

 Jacobine Meijer, adviseur Afval Circulair, Rijkswaterstaat