Een gedragen Landelijk Strategieplan Verkeersveiligheid

Aanleiding – Hoe kunnen we het Landelijke Strategieplan Verkeersveiligheid voeden met concrete beleidsvoorstellen die bijdragen aan het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers? Hartelijk Gefaciliteerd stond de projectleider Landelijk Strategieplan Verkeersveiligheid ter zijde met raad en daad bij om nieuwe ideeën en input te krijgen uit het werkveld voor dit plan.

Aanpak – Na een Landelijke Strategiedag Verkeersveiligheid met 120 deelnemers volgden  in de Jaarbeurs in Utrecht twee ‘versnellingssessies’ met iedere keer tachtig deelnemers van zeer uiteenlopende organisaties. De uitkomsten en inzichten uit deze sessies zijn in het Landelijke Stratgeiplan Verkeersveiligheid opgenomen. Het plan is vervolgens aan de Minister overhandigd.

Resultaat – De Projectleider Robert Hijman van I&M hierover: “De overheid stond voor de uitdaging om meer samen met maatschappelijke partners en marktpartijen te werken aan draagvlak voor oplossingen en ideeën. Hartelijk Gefaciliteerd was daarin de partij met wie de gezamenlijke probleemverkenning hebben gedaan en met wie we de interactieve aanpak met alle partijen hebben gerealiseerd”.