Een plan maken met 100 personen in twee uur

Aanleiding –  Aan de slag met de verbeterpunten uit het gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek, zo luidde de opdracht vanuit de hoofddirectie P&O. Maar dan wel op een interactieve wijze. Met een groep van 120 mensen, in één compacte bijeenkomst.

Aanpak – Na een zeer degelijke voorbereiding met een projectteam van de afdeling hebben we in een middag met 120 mensen concrete ideeën en suggesties verzameld.

Resultaat – Sheila Karwal, hoofd bureau Organisatie en Advies van de directie P&O: “Het was een sprankelende bijeenkomst waarbij in korte tijd concrete ideeën en actiepunten zijn geformuleerd op de vooraf geslecteerde thema’s waar verbetering nodig is.”