Logo Eneco

Strategische verandering met werkconferenties

Aanleiding – De onderdelen Netbeheer en Infrastructuur waren volgens de Nederlandse wetgever te veel organisatorisch verweven, zowel organisatorisch als wat betreft bedrijfsprocessen en IT. In samenhang met nieuwe doelen van Eneco werd daarvoor het strategische programma SPRINT geïnitieerd.

Aanpak  – In drie driedaagse werkconferenties met het middenmanagement zijn afspraken gemaakt over respectievelijk processen, informatiestromen en IT. Daarbij was hij change facilitator in de brede zin van het het woord: gedurende driekwart jaar sparing partner en facilitator van bijeenkomsten waar ‘het moest gebeuren’.

Resultaat Deze serie werkconferenties heeft ertoe geleid dat de voorstellen omtrent deze reorganisatie versneld werden geaccepteerd door zowel de OR als de directie van Eneco. De doelstelling om binnen de door de wetgever gestelde termijn te voldoen, is gehaald.