Circulair Materialenplan stakeholdergesprekken

Aanleiding

Het ministerie organiseert een reeks gesprekken Circulair Materialenplan (CMP) met diverse stakeholders. De ideeën van stakeholders helpen het ministerie in de vervolgstappen die nodig zijn om het CMP1 vorm te geven.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 2021 aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1). Dit is de aanleiding voor de stakeholdergesprekken.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Hartelijk Gefaciliteerd gevraagd om het team te begeleiden bij het ontwerp de begeleiding van de gesprekken. De gesprekken vonden  eind 2021 en begin 2022 plaats. Voor de eerste sessie waren stakeholders uit de industrie, afvalverwerking en overheid uitgenodigd. Voor de tweede sessie waren medewerkers van omgevingsdiensten uitgenodigd.

Aanpak

Wij hanteren een aanpak voor de opzet, uitvoering en verslaglegging van gesprekken die gericht is op inhoud én proces en de betekenis hiervan voor de initiatiefnemer van de participatie en de participanten (de stakeholders).

Bij de opzet, uitvoering en verslaglegging van de gesprekken moet men zich dus blijven verplaatsen in de stakeholder. Wat is bij dit gesprek van belang voor de stakeholder? Wat is de motivatie om deel te nemen aan het gesprek? Wanneer heeft de stakeholder het gevoel dat er sprake is van participatie?

Een van de manieren om hierop bewustzijn te creëren is om bij ieder gesprek eerst na te gaan: Hoe willen we dat de stakeholder op het gesprek terugkijkt? Wat is de betekenis van de verslaglegging hierin?

In een gesprek gaat het om het wederzijds uitspreken van meerdere gedachten of ideeën. Dit betekent dat interactie tijdens de gesprekken een belangrijke rol spelen. Goede interactie in gesprekken vraagt om een goed uitgedachte opzet van het gesprek en gerichte begeleiding tijdens het gesprek.

Online sessie

In verband met de coronamaatregelen gekozen voor een online sessie. Het team en de deelnemers waren zeer te spreken over de opzet van deze sessie. Met als gevolg dat we de tweede sessie met medewerkers van omgevingsdiensten ook online georganiseerd hebben. Hierdoor was er geen reistijd voor de deelnemers. Dit had een positieve invloed op het aantal  deelnemers.

Resultaat

De beeldverslagen kunt u vinden op de website van Circulair Materialenplan van Rijkswaterstaat.

Enkele reacties van de deelnemers aan het einde van de sessie:

Diversiteit aan stakeholders verfrissend.

Prima sessies met goede interactie en goede voorstellen.

Goede verbinding tussen verschillende onderdelen van de keten.

Constructief, goede begeleiding, plezierig, leerzaam.

Aangenaam verrast, veel minder geschillen van inzicht dan verwacht, interessante ideeën.

Zeer nuttig, moeten we vaker doen, belangrijk is om te weten wat andere partijen belangrijk vinden, meer begrip.

Prima. Wanneer volgende sessie over volgend thema CMP?

Ik mis wel gezamenlijk biertje aan het einde.

Online werkte prima!

Strak geleid, informatief, uitnodigend.

Goed georganiseerde sessie.

Zinvol, leerzaam en gestructureerd.