Klanten

Deze klanten hebben diensten afgenomen van ons in de vorm van een in-company training open trainingen of de hele leergang Foundation of Facilitative Leadership.
Of wij hebben voor deze klanten bijeenkomsten ontworpen en gefaciliteerd.

 • ABN AMRO  Bank
 • Achmea
 • Amphia Ziekenhuis
 • Alphabet International
 • Alterra
 • AON
 • Belastingdienst
 • BMW/Alphabet
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • CCV
 • CNV
 • Combiwel
 • Conclusion
 • Consumentenautoriteit
 • Delatares
 • DHV
 • DUO
 • Eneco
 • Erfgoed Nederland
 • Focus
 • Fokker Aerostructures BV
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente den Haag
 • Gemeente den Helder
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Veldhoven
 • Gemeente Wageningen
 • Gemeente Werkendam
 • Gemeente Zwolle
 • Hanzenhogeschool
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Utrecht
 • Hoogheemraadschap Hollands Kwartier
 • Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
 • House of Performance
 • ING
 • Inspectie van Onderwijs
 • Involve
 • KPN
 • KvK Midden-Nederland
 • LeasePlan
 • LTO Noord
 • Mapper Lithography
 • Medisch Centrum Haaglanden
 • Microsoft Nederland
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nationale Nederlanden
 • NEN
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Nederlandse Zorgautoriteit
 • Noorderlink
 • Nyenrode
 • Okura Hotel Amsterdam
 • OPTA
 • Ordina
 • Pluryn
 • Prorail
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Rabobank
 • Randstad
 • Reclassering Nederland
 • ROC Amsterdam
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Rijkswaterstaat
 • Rochdale
 • Sirjon
 • Slachtofferhulp
 • SNS Property Finance
 • Strategy Partners
 • Stichting Oikos
 • Strukton Rolling Stock BV
 • Squerist
 • Stedin
 • Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
 • Stichting Oikos
 • SVB
 • Sweco
 • Synthetron word of minds
 • Taalcentrum VU
 • Tennet
 • T-mobile
 • TNO
 • TopBi Adviesbureau
 • De Trainersacademy
 • Translink Systems
 • Unilever
 • Universiteitsbibliotheek Utrecht
 • UWV
 • Van Aetsveld Adviesbureau
 • Vivare Woningbouwvereniging
 • VNG
 • VODW Adviesbureau
 • VUMC
 • Waterbedrijf Groningen
 • Westerkwartier – samenwerkingsverband van gemeenten, provincie e.a. organisaties
 • Yacht