Workshop en werkconferenties

FacilitatieAls (programma/project-)manager ben je verantwoordelijk voor een bepaalde verandering. Een speelveld met veel partijen en belangen. Complex dus. Wij brengen die partijen aan tafel met elkaar. De juiste mensen op het juiste moment, in dialoog. Soms gaat dit om een kleine groep mensen, zoals een managementteam. Soms om hele grote groepen mensen.

Door de belangen in dat krachtenveld te onderzoeken door middel van een goed gefaciliteerde dialoog maken we stapjes. In de goede richting. Want cruciaal voor het welslagen van grote veranderingen is de samenwerking tussen partijen. Wij staan je tijdelijk bij in dit proces, met raad én daad. Wij hebben oog voor de manier waarop de verandering plaatsvindt en faciliteren deze proceskant. En betrekken de professionals die alles weten van de inhoud. Zo ontstaan draagvlak en eigenaarschap.

Zoals Michelangelo het zegt: ‘Het beeld zit al in de steen. Ik moet alleen de juiste stukjes weg hakken’. Zo vertrouwen wij op de aanwezige kennis en ervaring in organisaties van professionals. Die op de juiste manier ontsloten moet worden. Dát is ons vak. Ook in complexe veranderingen. Zorgvuldigheid is vereist, anders hak je de verkeerde stukjes weg. En dat is niet makkelijk te herstellen.