Voorbeelden van toepassingen van crowdsourcing

Ter inspiratie en ter verduidelijking van het begrip crowdsourcing hierbij nog enkele voorbeelden van concrete resultaten die bereikt zijn met crowdsourcing.

  1. Twitterende ijscoman die zijn start-up een kick-start gaf

IJscoman Marten Schuurman probeerde in 2010 zijn start-up Socialijs in Utrecht van de grond te krijgen met behulp van crowdsourcing. De eerste twitterende ijscoman van Nederland zette social media in om op het netvlies van Utrechters te komen. In de opstartfase van zijn bedrijfje crowdsourcete hij de aanschaf van zijn ijscokar, een locatie om zijn kar te stallen, de ijssmaken waarmee hij het beste kon beginnen, de plekken waar hij sowieso moet verschijnen met zijn kar, de naam van het bedrijf en het Socialijs logo, gemaakt door ontwerpster @MarinkaB. Daarnaast gebruikte hij social media om te communiceren met zijn (vaste) klanten, bijvoorbeeld om zijn dagroute aan te kondigen en om feedback te verzamelen.

Marten werd naast zijn studie Retail Management in no time een succesvolle ijsverkoper. Na zijn afstuderen in 2013 is Marten zelf niet meer als ijscoman aan het werk, maar ik blijf het een inspirerend voorbeeld vinden voor zzp-ers. Wat mij in dit crowdsourcing-project zo aanspreekt is hoe Marten op een structurele manier de kracht van de crowd gebruikte. Hij gebruikte de input van de crowd niet slechts één keer bij het ontwerpen van zijn logo, maar als onderdeel van zijn bedrijfsvoering en bij elke stap in de ontwikkeling van zijn bedrijfje. Ook tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden, om te ontdekken wat zijn beste verkooppunten voor die dag zouden zijn.

  1. Gamers ontcijferen structuur van hiv-eiwit

Jarenlang zochten wetenschappers naar een medicijn voor het afremmen van het hiv-virus dat aids veroorzaakt. Daarvoor moesten ze de structuur ontrafelen van het eiwit waarmee het virus zich kan vermenigvuldigen. Omdat er miljoenen opties zijn, zou dit tientallen jaren kunnen duren. Om dit te ondervangen, besloten wetenschappers van de universiteit van Washington ‘gewone’ mensen mee te laten denken. Dat deden ze met een online game, Fold-it. Bron: http://fold.it/portal/ V

ia de game kwamen ruim 57.000 gamers in tien dagen tot de oplossing van het raadsel. Iets wat de wetenschap in tien jaar niet was gelukt. Door gamers op een slimme manier in te zetten, kunnen wetenschappers nu aan de slag met een medicijn waar ze al lange tijd naar op zoek waren. Een belangrijke reden voor het succes van dit voorbeeld is het grote aantal deelnemers. Maar liefst 57.000 gamers in tien dagen tijd! De wetenschappers van de universiteit van Washington hadden ook een mooie stimulans: meedoen leverde weliswaar geen geld op, maar door de vorm (een game) wel een hoop plezier. Daarnaast gaf het ‘gewone’ mensen een unieke kans om een bijdrage te leveren aan een voor veel mensen belangrijk issue: het stoppen van aids.

Een paper over het project is gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Nature, editie Structural & Molecular Biology (pdf). De gamers zijn genoemd als medeauteurs.

  1. Onconventionele zoektocht naar een onconventionele leider

Afgelopen zomer vroeg NRG (een Amerikaanse energieleverancier) de crowd (wie en waar ook ter wereld) om samen met hen op zoek te gaan naar de toekomstige directeur van NRG HOME. Diegene die de juiste man of vrouw wist te spotten, kon een beloning winnen oplopend tot 100.000 Amerikaanse dollar. De inzendingstermijn is inmiddels voorbij en de tips worden nu gecontroleerd. Ik ben benieuwd of crowdsourcing hier inderdaad de beste match geeft en ook op dit vlak een waardevolle aanvulling zal zijn!

  1. Stimuleren van kennisdeling en samenwerking binnen je organisatie

Naast bovenstaande voorbeelden van crowdsourcing waarbij wordt gewerkt met een externe crowd, kan crowdsourcing ook een krachtige methodiek zijn om de kennisdeling en samenwerking over afdelingen heen te stimuleren binnen organisaties. Een voorbeeld van een organisatie die hier veel gebruik van maakt is Heineken. Zij organiseren jaarlijks een crowdsourcing project waarin zij hun medewerkers over de hele wereld uitdagen om mee te denken met een specifiek vraagstuk, dit kan variëren van ideeën voor een nieuw product of dienst tot ideeën hoe men met elkaar kosten kan besparen.

  1. Overheid benut oren en ogen van burgers om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren

Op de website verbeterdebuurt.nl kunnen buurtbewoners op laagdrempelige wijze melding maken van lokale problemen zoals bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van hondenpoep of onveilige verkeerssituaties door deze kenbaar te maken door ene bericht te sturen via een app op hun telefoon. Dankzij GPS wordt de melding geografisch gelokaliseerd, waarna de melding wordt doorgestuurd naar de betreffende gemeente. Op deze zelfde kaart kunnen burgers ook ideeën plotten om de leefbaarheid in een specifieke wijk of straat te verbeteren. Andere burgers kunnen hier vervolgens op reageren en op een idee stemmen als ze het een goed idee vinden. Via dit initiatief kunnen gemeenten op eenvoudige wijze de oren en ogen van buurtbewoners benutten om hun slagkracht te vergroten en samen de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Gemeente krijgen toegang tot praktische informatie waar het grote ambtenaren apparaat normaliter lastiger aan kan komen. Burgers krijgen daarnaast de kans om daadwerkelijk betrokken te zijn bij het beleid in hun buurt. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen zonder dat hier een financiële beloning o.i.d. aan verbonden wordt.

Conclusie
Bovenstaande voorbeelden illustreren de grote diversiteit aan toepassingsmogelijkheden en voordelen die crowdsourcing ondernemers en organisaties kan brengen. Met behulp van crowdsourcing kun je een boost geven aan het innovatievermogen van je organisatie. De doorlooptijd van grootschalige onderzoeken versnellen, een kickstart creëren voor je start-up en je recruitment afdeling versterken met duizenden extra oren en ogen. De potentie van crowdsourcing is groot. Uit eigen ervaring weet ik echter ook dat het geen tovermiddel is. Het online benutten van de kennis, kunde en creativiteit van een grote groep mensen vergt een gedegen aanpak. Als de opzet van crowdsourcing project goed doordacht is, kan het de slagkracht van organisaties en ondernemers een enorme boost geven!