Teamspirit Online

Hoe krijg en behoud je bij online overleg de teamspirit?