Programma leergang

Tijdens de leergang leer je hoe je bijeenkomsten kunt faciliteren waar alle betrokkenen een actieve inbreng hebben en verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat. De leergang bestaat uit een intake, vier opleidingsdagen en twee leer- en reflectiebijeenkomsten. Deelnemers ervaren de leergang als: “compact, praktisch en zeer interactief!”

Dag 1: Het Ontwerpen van Interactieve Bijeenkomsten

Dag 1 start met een interactieve kick-off. Je leert de basisprincipes en basiswerkvormen: hoe je een workshop ontwerpt, voorbereidt en faciliteert. We geven je handige checklists en templates en het Hartelijk Gefaciliteerd vijfstappenplan voor het ontwerpen en begeleiden van interactieve bijeenkomsten. Met werkvormen die je direct kunt toepassen in de praktijk. Ook tijdens ‘gewone’ vergaderingen, (project-)overleggen en presentaties.

Dag 2: Werkvormen voor Interactie

Tijdens dag 2 gaan we in op werkvormen. Werkvormen voor het opstarten en kennismaken, verzamelen van ideeën of standpunten, het kiezen en prioriteren, het uitwerken van de ideeën, besluitvorming en het krijgen van commitment, draagvlak en betrokkenheid bij de afgesproken acties. Je gaat in duo’s aan de slag met het maken van een draaiboek voor een bijeenkomst die je gaat faciliteren.

Dag 3: Groepsdynamica – Grip op de Onderstroom

Tijdens dag 3 reflecteer je op je eigen gedrag voor een groep: hoe kom je over? We noemen dit ‘presence’. We gaan ook in op het (h)erkennen van groepsprocessen en -dynamieken en hoe je kunt omgaan met, wat jij ziet als ‘dwarsliggers en stoorzenders’.

Dag 4: Uitbreiding werkvormen en certificaat

Tijdens dag 4 oefenen we met een aantal werkvormen en verkennen we nieuwe werkvormen.We blikken met elkaar terug op de leergang. De dag wordt feestelijk afgesloten met het certificaat voor de Leergang Participatief Leiderschap!

Leer- en reflectiebijeenkomsten

Tijdens de twee leer- en reflectie-bijeenkomsten staan we stil bij het ontwerp van gehouden of te houden bijeenkomsten. We reflecteren samen op de ervaringen die je met faciliteren het opgedaan. Dit is iedere keer weer heel praktisch gebleken. We gaan in op jouw specifieke sessie en datgene wat er leeft en speelt in jouw context met jouw groep. De leer- en reflectie-bijeenkomsten worden begeleid door Hartelijk Gefaciliteerd.