Basistraining Interactief vergaderen voor gemeenteraden

Dia2Gemeenteraden vergaderen met de regelmaat van de klok. De wijze van beeld-, oordeels- en besluitvorming is niet altijd even transparant en efficiënt. “Ik kom vaak moe uit de vergadering”, horen wij regelmatig.

Deze eendaagse basistraining is voor iedereen die raads- en commissievergaderingen voorbereidt en begeleidt (griffier, raadsadviseur of voorzitter). En de manier van vergaderen sterk wil verbeteren. We organiseren de training in samenwerking met AnneMarie Hiemstra, raads- en communicatieadviseur bij de gemeente Stichtse Vecht.

AnneMarie Hiemstra, raads- en communicatieadviseur bij de gemeente Stichtse Vecht: In Stichtse Vecht hebben we regelmatig informatieve werksessies. Daarin passen we interactieve werkvormen toe, om met raadsleden aan de voorkant van het beleidsproces te kijken naar uitgangspunten en dilemma’s. Op die manier kan de raad haar kaderstellende rol nog beter invullen. De vorm van vergaderen is informeel, open en zonder politieke stellingname. Dat geeft een prettige sfeer en goed input!

Voor wie?
De training is voor iedereen die regelmatig vergaderingen en andere bijeenkomsten met de gemeenteraad voorbereidt en begeleidt (griffier, raadsadviseur, communicatie-adviseur of commissie-voorzitters).

Wij verzorgen deze training binnen gemeentelijke organisaties, of binnen de gemeentelijke samenwerking in de regio. Interesse? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Wat leer je met deze training?
De training geeft je concrete handvatten en het vertrouwen om stap voor stap interactiever te vergaderen in je eigen praktijk:

  • De raad werkt in de fasen van beeld-, oordeels- en besluitvorming. Hoe kan je dit proces met de juiste vergaderaanpak faciliteren?
  • Een powerpointpresentatie duurt vaak te lang en is weinig interactief. Je leert hoe je tijdens een presentatie de toehoorders echt kunt betrekken in het verhaal.
  • We demonstreren een breed palet aan direct toepasbare werkvormen voor raadsvergaderingen. Je leert hier ook welke werkvorm past bij welke situatie.
  • Dicht op de praktijk: als deelnemer heb je de mogelijkheid om eigen onderwerpen in te brengen en zoomen we in op jouw praktijksituatie. Iedere keer blijkt hier dan weer dat leren door te delen daarbij veel meerwaarde heeft.
  • Out-of-the-box: we geven je handreikingen in de vorm van eenvoudige werkvormen of een aanpassing in de manier van vergaderen tot het echt helemaal anders doen.
  • Do’s, don’ts, tips en valkuilen uit de dagelijkse praktijk van de trainers en collega-deelnemers die allemaal met hetzelfde worstelen.

Aanpak van de training
De training wordt gegeven in de vorm van een workshop. Hiermee ervaar je direct hoe het is om deel te nemen aan een professioneel gefaciliteerde bijeenkomst. De trainers demonstreren diverse werkvormen, waarbij wordt gereflecteerd over hoe deze in je eigen praktijk toe te passen. De groepsgrootte is tussen de zeven en vijftien deelnemers. Afhankelijk van de groepsgrootte werken we met een of twee trainers. In de training passen we ingrediënten toe uit ons curriculum Foundation of Facilitative Leadership.

De trainers

Deze training wordt gegeven door Annet Noordik. Co-trainer: AnneMarie Hiemstra, raads- en communicatieadviseur bij de gemeente Stichtse Vecht.