Eenmalige sessies en events

RN juni 2008Met werkconferenties en events met management en medewerkers werken wij met u aan nieuwe inzichten, commitment en concrete resultaten. Wilt u slimmer komen tot gedragen resultaten en betere samenwerking in groepen? Wij ontwerpen en begeleiden uw bijeenkomsten.

Enkele voorbeelden:

  • Een tweedaagse bijeeenkomst begeleiden met een directie P&O van een ministerie om een jaarplanning maken. Met daarin alle activiteiten in hun onderlinge samenhang goed doordacht en besproken met alle betrokkenen die het ook moeten gaan doen. “Ja, nu is dit onze planning!” was de feedback na afloop.
  • Een organisatiebrede teambuilding om de nieuwe teams meer team te laten zijn. Eerst een diagnose aan de hand van een teamscan. Na de terugkoppeling daarvan in het team een teamverbeterplan waarbij het team zelf drie modules kiest waarmee concreet aan de slag wordt gegaan.
  • Diverse bijeenkomsten begeleiden in het kader van de follow-up van een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Een conferentie begeleiden bij de Hogeschool Utrecht waarbij de vraag centraal staat hoe studenten kunnen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.
  • Een managementteam begeleiden met een aantal bijeenkomsten om hun inhoudelijke focus en onderlinge samenwerking te verbeteren.
  • Een driedaagse conferentie begeleiden met alle managers van Reclassering Nederland over balanceren tussen inspireren en controleren.
  • Diverse OR-en bij het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleid bij het opstellen van hun jaarplan en hun nadere kennismaking na een hernieuwde samenstelling van de OR.