De workshopaanpak

Bij welke reorganisatie werk jij?¹

Welke organisatie is niet continu in beweging? Efficiency- en kwaliteitsverbetering, procesoptimalisatie, professionalisering, met minder geld en mensen meer doen. De vraag is niet: bij welke organisatie werk je, maar bij welke reorganisatie.

Aanpak bepaalt succes

De vraag dient zich aan hoe veranderingen effectief te begeleiden. Zodanig dat het gewenste doel met de beschikbare budgetten en tijd gerealiseerd worden. Wij zijn Jaap Boonstra en Renate Werkman dankbaar voor het grootschalig onderzoek dat zij hebben gedaan bij respectievelijk 240 en 300 organisaties. Zij onderzochten de vraag wat de ene verandering succesvol maakt en de andere niet. De antwoorden zijn eensluidend: een interactieve veranderaanpak verhoogt het verandervermogen van de organisatie meer dan andere strategieën. Bennebroek-Gravenhorst onderschrijft dit nadat hij een zestal veranderingen diepgaand onderzocht heeft.

Welke aanpak is dan het meest succesvol?

De conclusies van Boonstra en Werkman staat samengevat in onderstaande tabel²³. Boonstra en Werkman onderscheiden vijf veranderaanpakken of Ðstrategie‘n. Die staan in onderstaande tabel kort toegelicht. De percentages geven weer in hoeveel procent van de onderzochte organisaties er gekozen werd voor een bepaalde veranderaanpak. Vervolgens wordt per aanpak weergegeven wat het verandervermogen is. Bij een laag verandervermogen is de kans op een succesvolle verandering laag, bij een hoog verandervermogen is die kans op succes hoog.