Slim bezuinigen

Aanleiding – Het bestuur was door de Wethouder gevraagd voorstellen te doen om een significante bezuiniging te realiseren. Daarvoor wilde het bestuur diverse opties  definiëren en uit te werken.

Aanpak – We ontworpen een specifiek Afwegingskader als raamwerk, welke we in een bijeenkomst van vier uur hebben geconcretiseerd en uitgewerkt. We deden dit met het voltallige bestuur en enkele adviseurs, totaal tien personen. We werkten van een gezamenlijke bewustwording van de mogelijke kansen die deze bezuiniging biedt, via topics & trends naar concreet uitgewerkte bezuinigingsopties.

Resultaat – Binnen de gestelde tijd zijn we tot een breed overzicht van bezuinigingsvarianten gekomen, welke daags na de bijeenkomst zijn uitgewerkt. Een klus die zonder facilitatie weken of maanden doorlooptijd in beslag zou hebben genomen.